Kortene viser veien videre

Kortene viser veien videre

Jeg har alltid vært en søkende person. Livet og mine valg har ført meg til mange steder.

Fra å lete etter svar i den ytre verden der jeg lyttet til hva andre mente, begynte jeg å søke innover i mitt indre, og der fant jeg mange gjemte skatter; min egen sannhet om hvem jeg er. Jeg fant min indre kraft.
For å finne disse skattene i mitt indre fikk jeg god hjelp av Indre Ro-metoden, healing og Orakelkortlesninger.

Dette førte til at jeg selv utdannet meg til Indre Ro-terapeut, utviklet meg som healer, tok kurs i kinesiologi, gikk på Hjerteakademiet og startet i 2017 på Colette Baron Reids Oracle School. Det tok 1,5 år med daglig kortlegging før jeg var ferdig på skolen. Den første tiden jobbet vi bare med å lese oss selv. Og – det kan være det vanskeligste – å se hvem man selv er og hva man trenger å forandre i seg selv for å komme videre i livet.

Senere jobbet vi med å lese hverandre. Det var en spennende og artig tid med mange veldig sterke readinger.

Jeg elsker å jobbe med kortene og å hjelpe mennesker. Hadde i starten kortlegging som hobby med readinger for familie og venner. Da opplevde jeg å kanalisere. Det begynte bare å strømme på med informasjon og jeg visste at denne informasjonen var riktig. Jeg har nå etter 15 år utviklet en sterk intuisjon som jeg stoler fullt på.

Min livsreise har vært utfordrende, men jeg har transformert det vonde til noe godt og jeg bruker min livserfaring til å hjelpe andre mennesker på deres reise.

Det jeg har hjulpet folk mest med er å jobbe med det indre barnet, orakelkortlesing og healing. Jeg har også utviklet min egen metode der jeg bruker alt jeg har lært og alle mine erfaringer. Kortene viser veien videre om en skulle stå «fast» underveis i behandlingen.

Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at jeg er treffsikker og hjelper mange videre med sin indre bevissthet og med å åpne seg slik at de kan ta imot det livet tilbyr dem.

Jeg tar deg og dine utfordringer på alvor og ønsker å hjelpe deg videre.

Jeg har selvsagt taushetsplikt.
Tar ikke rettsaker eller graviditeter.

Ring meg på 829 95 168 (kr 26,00/min).

Relatert artikkel

Wenche gir deg håp!

Wenche gir deg håp!

Wenche Dragvoll har lang erfaring som healer  og er medlem av Det Norske Healerforbundet. Wenche har lang erfaring med å…