Kvalitet, etikk og ærlighet i fokus

Kvalitet, etikk og ærlighet i fokus

Berit står for kvalitet, etikk og ærlighet. Hennes styrke er å møte mennesker på deres egen arena.

Hun har en healende stemme som gir ro til de som behøver det.

Psykiatrien har gitt henne respekt og kunnskap for enkeltmenneskene. Å eie indre ro er ikke alle forunt. Berit ser raskt mønstrene vi beveger oss i og kjenner energiene vi utstråler.

Å være en slags rådgiver medfører ansvar. «Jeg spår, men Gud rår», avslutter Berit, som er en av de som har vært lengst på teletorget. Hun har mange faste kunder som tar kontakt med henne.

 

Hvis du vil snakke med Berit, kan du treffe
henne på telefon 820 95 333 (kr. 26,00/min).

 

 

Relatert artikkel

Forteller hva fremtiden byr på

Forteller hva fremtiden byr på

Eloises kunder kommer kun med gode tilbakemeldinger etter at de har ringt henne for å se mulighetene innen kjærlighet, jobb…