Kvalitet, etikk og ærlighet i fokus

Kvalitet, etikk og ærlighet i fokus

Berit står for kvalitet, etikk og ærlighet. Hennes styrke er å møte mennesker på deres egen arena.

Hun har en healende stemme som gir ro til de som behøver det.

Psykiatrien har gitt henne respekt og kunnskap for enkeltmenneskene. Å eie indre ro er ikke alle forunt. Berit ser raskt mønstrene vi beveger oss i og kjenner energiene vi utstråler.

Å være en slags rådgiver medfører ansvar. «Jeg spår, men Gud rår», avslutter Berit, som er en av de som har vært lengst på teletorget. Hun har mange faste kunder som tar kontakt med henne.

 

Hvis du vil snakke med Berit, kan du treffe
henne på telefon 820 95 333 (kr. 26,00/min).

 

 

Relatert artikkel

Er her når du trenger meg!

Er her når du trenger meg!

Sigrunn Sele ble ikke klar over sine medfødte evner før i voksen alder. – I barndommen merket jeg at jeg…