Hva er en klarsynt?

Hva er en klarsynt?

Klarsynthet, eller clairvoyance, er egenskapen til å kunne motta informasjon om objekter, steder eller fysiske hendelser gjennom andre sanser enn de mennesker er kjent for å ha. Klarsynte har en ekstrasensorisk persepsjon som kan føle det andre ikke kan.

Klarsynthet og relaterte fenomen gjennom historien
Gjennom historien har det forekommet mange fortellinger om clairvoyance og synske evner i de fleste kulturer. Klarsynthet er ofte assosiert med religiøse og sjamanistiske koblinger. Helt fra oldtiden, med referanser i bibelen til orakelet i Delphi, har mennesker benyttet klarsynte som rådgivere for å se fremtiden og å hjelpe oss med vanskelige valg.


shutterstock_2707926 smallVanlige mennesker

Mange av disse opplevelsene er knyttet til vanlige mennesker. Mennesker som har hatt kontakt med avdøde, som kan fortelle om hendelser før de inntreffer eller andre uforklarlige hendelser.
Michael de Nostredame, bedre kjent som Nostradamus, som bl.a. skal ha forutsett den store brannen i London, kriger og diktatorer, moderne tekniske hjelpemidler og en rekke andre profetier, er sannsynligvis en av de mest kjente klarsynte profeter.


Lang tradisjon i Norge

I Norge har vi også en lang tradisjon med mennesker med spesielle evner fra moderne tid kan vi nevne Anna Elisabeth Westerlund og Marcello Haugen.

Innen parapsykologien er ikke klarsynthet sett på som en enkelt egenskap, den er mer referert til som en samlebetegnelse av andre egenskaper, som telepati, pre-gjenkjennelse og annen oversanselig følsomhet. Selv om vitenskapen bestemt mener at det ikke er funnet konkrete bevis for klarsynthet, ser man at verden ellers åpner seg for det oversanselige og forstår at det er mer mellom himmel og jord enn det mennesker flest klarer å forstå.


Spesielle evner

Det finnes noen mennesker som innehar spesielle evner og på disse sidene har vi samlet en rekke personer med særegne evner som ved hjelp av sine åndelige gaver kan bistå dere i fremtidens valg.