alternativ

Klarsynt med medfødte evner

Magda kommer raskt inn i dine «‘energier»» og har lang erfaring med å hjelpe mennesker.