god lytter

Meget god evne til å lytte

Einar er en voksen mann med mange erfaringer i livet, noe som kommer godt med i denne jobben.