jobbkonflikt

Klarsynt fra fødselen

Jeg kjenner din sorg og smerte og får beskjeder fra den andre siden.