konflikt

Trivsel og glede

Ole er lærer og terapeut. Med bakgrunn i boka «Trauma is a thing of the past», kurser han folk til å bli sin egen telepatiske traumebehandler.