tarotkort

Meget treffsikker!

Jeg har i mange år drevet med klarsyn, tarot, astrologi, healing og har mange faste kunder.

Intuitiv coach

Varga har lang erfaring i å hjelpe mennesker med å ta de riktige valgene. Hun jobber som intuitiv coach og ser alternativene av dine valg.

Klarsynt tarotist og healer

Jeg heter Monica T. Løvås og er født klarsynt og healer. Finner også bortkomne gjenstander og dyr og har arbeidet med mange forsvinningssaker.

Meget erfaren klarsynt

Fatima har over 35 års erfaring som klarsynt, og hun bruker både tarotkort og runer som hjelpemiddel.

Treffsikkert klarsynt medium

Jeg kanaliserer og er et klarsynt medium. Bruker også tarotkort. Har lang erfaring og referanser om treffsikkerhet.